Design Library
New features of Pitstop Professional 7.0
Tuy chỉ là một Plug-in được tích hợp trong phần mềm Acrobat, nhưng Enfocus Pitstop Professional được xem là một công cụ chỉnh sửa tài liệu PDF rất chuyên nghiệp và hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay số lượng Plug-in dùng chỉnh sửa tài liệu PDF ngày càng xuất hiện nhiều và đáp ứng nhu cầu sử dụng rất cao, mỗi Plug-in đều khẳng định thế mạnh riêng của mình đối với người tiêu dùng. Do đó, việc ra đời phiên bản Pitstop Professional 7.0 với rất nhiều tính năng mới cùng với việc cải tiến những tính năng trước đây là một điều tất yếu.
 
Những điểm mới trong Pitstop Professional 7.0:
 
Những thiết lập về tài liệu và chế độ hiển thị
Kết hợp Action List và PDF Profile
Sử dụng Quickruns
Đặt một tài liệu PDF vào một tài liệu PDF khác
Chuyển ký tự thành đối tượng
Những cải tiến trong Pitstop Professional 7.0
 
Hộp thoại Global Change
Hộp thoại Action List và PDF Profile
Hộp thoại Navigator
Tài liệu báo cáo kết quả thực hiện.
Những thiết lập về chế độ hiển thị và kiểm soát tài liệu (Window/ Enfocus View and File Control Panel):
 
 
 
Hộp thoại View and File Control
Nhằm tạo môi trường làm việc cố định trong suốt quá trình chỉnh sửa các tài liệu PDF, hộp thoại View and File Control cho phép người dùng thiết lập các yếu tố cần hiển thị cũng như các yếu tố cần xác lập đối với một tài liệu PDF. Cụ thể bao gồm các vấn đề sau:
Hiển thị các chi tiết trong tài liệu như: thuộc tính overprint, phông chữ cục bộ (local font), hình ảnh có dung lượng lớn, các đường khung lưới (grid) và chức  năng hút các đối tượng vào đường khung lưới (snap to grid), thuộc tính trong suốt (transparency).
 
Hiển thị các yếu tố bên ngoài tài liệu: các dạng khung trang, chức năng dùng hình ảnh có độ phân giải thấp để tăng tốc độ hiển thị, các thông tin ghi chú được đính kèm theo tài liệu (Annotations).
 
Quản lý màu trong Acrobat: xác lập các không gian màu đối với hệ màu RGB, CMYK, Gray.
 
Xác lập các thông số về dung lượng tài liệu, tên tài liệu.
 
Kết hợp Action List và PDF Profile:
 
 
 
 
Hộp thoại Enfocus PDF Profile Editor
Trước đây, quy trình kiểm tra và hiệu chỉnh tài liệu PDF cần thực hiện tuần tự  bằng PDF Profile và Action List. Để thuận tiện hơn cho người sử dụng, trong phiên bản 7.0, Plug-in đã cho phép đặt một hoặc nhiều Action list vào một PDF Profile. Khi chạy PDF Profile này, các lệnh chỉnh sửa Action List sẽ được thực hiện trước, và ngay sau đó các yếu tố kiểm tra được thiết lâp trong PDF Profile sẽ thực hiện. Điều quan trọng trong vấn đề này là khi sử dụng từ hai Action List trở lên, người dùng nên chú ý việc sắp xếp thứ tự các Action List. Nếu thứ tự đặt không đúng sẽ dẫn đến những kết quả khác.
 
Trên lý thuyết, việc kết hợp Action list và PDF Profile vào chung một lệnh sẽ giúp giảm bớt thời gian cũng như thao tác thực hiện. Tuy nhiên thực tế đối với những tài liệu phức tạp, việc kiểm tra và chỉnh sửa cần được tiến hành thông qua nhiều thao tác để tránh sai sót.
 
Sử dụng Quickruns
 
 
 
 
Hộp thoại Configure Enfocus Quickrun
 
 
Quickruns là một hộp thoại tổng hợp các Action List và một PDF Profile cần dùng cho việc kiểm tra và hiệu chỉnh một tài liệu PDF nhất định. Điều cần lưu ý là trong mỗi Quickrun chỉ  chứa tối đa một PDF Profile và tối thiểu một Action List. Quickrun có tác dụng tương tự như một Hot Folder trong phần mềm Enfocus Pitstop Server, chứa một chuỗi các câu lệnh kiểm tra và hiệu chỉnh. Tuy nhiên, Quickrun chỉ thực hiện thao tác đối với tài liệu đang được mở.
 
Trong quá trình in ấn, mỗi loại bài mẫu sẽ có những yêu cầu khác nhau, do đó, người sử dụng có thể tạo từng Quickrun phù hợp cho từng loại ấn phẩm.
 
Đặt một tài liệu PDF vào một tài liệu PDF khác:
 
Từ trước đến nay, việc đặt một tài liệu PDF vào một tài liệu PDF khác chỉ được hiểu là việc đặt thêm một số trang tài liệu vào tài liệu PDF đang hiện hành. Trong phiên bản  Pitstop Professional 7.0 mới này, lệnh Place PDF có phạm vi ứng dụng rộng hơn so với lệnh Document/ Insert Pages của phần mềm Acrobat. Cụ thể là lệnh Place PDF ngoài việc đặt thêm trang vào còn có khả năng thay thế các đối tượng đã có trong tài liệu bằng những đối tượng mới. Thông thường để đạt được hiệu quả cao, người dùng cần thực hiện thêm một số thao tác bằng lệnh Edit Form đối tượng vừa được đặt vào.
 
 
 
 
Hộp thoại Enfocus Place PDF
 
 
Điểm nổi bật lớn nhất của lệnh Place PDF chính là cho phép đặt trang tài liệu hoặc đối tượng vào một tài liệu PDF khác, và việc đặt vào này có thể là bổ sung hoặc thay thế các đối tượng đã tồn tại.
 
Chuyển ký tự thành đối tượng
 
 
Hộp thoại Enfocus Inspector
 
Ký tự luôn là một trong số những vấn đề thường gây ra lỗi đối với một tài liệu PDF. Trước đây, cách giải quyết thường là thay đổi kiểu chữ khác không bị lỗi hoặc quay trở về phần mềm ứng dụng để chuyển chữ thành đối tượng. Do đó, để nâng cao tính hiệu quả cho việc chỉnh sửa một tài liệu PDF, Pitstop Professional 7.0 đã cung cấp cho người dùng chức năng “Convert text to outline”. Đây được xem là một ưu điểm nổi bật của Plug-in Pitstop Professional 7.0
 
Lệnh này có thể thực hiện đối với từng ký tự bằng hộp thoại Enfocus Inspector hoặc áp dụng cho toàn bộ tài liệu thông qua hộp thoại Action List. Tuy nhiên, sau khi thực hiện lệnh này, các ký tự trong tài liệu không thể chỉnh sửa về kiểu chữ, co chữ như trước đây.
 
Những cải tiến trong Pitstop Professional 7.0:
 
Trong phiên bản 7.0, giao diện làm việc của các hộp thoại đều có sự thay đổi rất lớn nhằm giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình làm việc.
 
Hộp thoại Global Change
 
Trong phiên bản 7.0 đã cải tiến cách sử dụng hộp thoại. Hộp thoại phân biệt rất rõ về chức năng chỉnh sửa và đối tượng chịu tác động. Về chức năng bao gồm các thao tác: bổ sung (Add), Thay đổi trạng thái (Transform), Các vấn đề Chế bản (Prepress). Đối tượng chịu tác động chia làm các nhóm: màu sắc (Color), hình ảnh (Image), văn bản (Text) và trang (Page).
 
Hai chức năng mới của hộp thoại Global Change so với phiên bản trước đây là cho phép xóa bỏ những đối tượng hoặc ký tự trong tài liệu hoặc bổ sung ký tự  (Add text) vào tài liệu. Ứng dụng thực tiễn của hai chức năng này là việc đánh số trang, thay đổi header và footer cho tài liệu
 
Hộp thoại Action List và PDF Profile:
 
Trong phiên bản 7.0, hai hộp thoại PDF Profile và Action List được tích hợp vào cùng một hộp thoại.
 
 
Hộp thoại Action List và PDF Profile
 
Về giao diện, hộp thoại Enfocus Pitstop PDF Profile đã bổ sung thêm mục Action List nhằm giúp người dùng thực hiện việc chỉnh sửa và kiểm tra chỉ bằng một PDF Profile.
 
Hộp thoại New Action Type đã được thay đổi hoàn toàn bằng cách quản lý các câu lệnh theo nhóm chức năng và nhóm đối tượng chịu tác động. Nhóm chức năng vẫn giữ nguyên bốn nhóm chính: Selections, Changes, Checks và Inform như phiên bản trước. Riêng các khía cạnh chịu tác động chỉnh sửa được chia làm các nhóm sau: Màu sắc (Color), Hình ảnh bitmap (Image), Văn bản (Text), Hình ảnh nét (Line Art), Vấn đề về chế bản (Prepress), Bổ sung hoặc xóa bỏ (Add/ Remove), Vị trí, kích thước (Position/ Size), Các thông tin về tài liệu (Metadata, Doc, General).
 
Hộp thoại Navigator
 
So với các hộp thoại trên thì hộp  thoại Navigator có sự thay đổi rất lớn cả về hình thức lẫn nội dung. Trong phiên bản 7.0, hộp thoại Navigator giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình chỉnh sửa và kiểm tra.Cụ thể, hộp thoại Navigator đảm nhận những nhiệm vụ sau:
 
Báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm tra, chỉnh sửa (Result)
 
Ghi nhận những đối tượng được chỉnh sửa (Object Browser)
 
Cung cấp giải pháp cho các lỗi tìm thấy (Solutions)
 
Tạo tài liệu báo cáo để tiện việc lưu giữ (Report).
 
 
 
 
Hộp thoại Enfocus Navigator
KS Huỳnh Phượng Thuyên - Tạp chí In và Truyền Thông
VISITOR COUNTER
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpToday:369
số người truy cậpYesterday:344
số người truy cậpThis week:1117
số người truy cậpThis month:12421
số người truy cậpAll:258945
số người truy cậpOnline:10
ONLINE SUPPORT
Hotline
  • HOTLINE: (0710) 3811 386
Yahoo
  • Supporter 1
  • Supporter 2
Skype